Tuesday, November 18, 2008

ಒಡೆದು ಮರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ!

ನಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀ
ಸೋಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಡೆದು
ಮರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ!
ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀ ಬಂದ
ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ!
ಇಳೆಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ!

No comments: